Thursday, January 7, 2010

Adobe Software सबै Portable मा


तपाईलाई  Adobe Software सबै Portable मा चाईएको छ . यस Package मा  सबै Adobe Products हरु छन जो तपाईलाई
मन परेका Photoshop , Flash , After Effects CS3 ,Fireworks CS3 , Page Maker  हरु सजिलै संग आफ्नो
PenDrive मा राखन सक्नु हुनछ .ई सबै Software हरु Installation  गर्नु पर्दैन यसमा भएको exe फाइल लाई  Click गरे हुनछ.तल  दीईएको links लाई click गरी डाउनलोड गर्नुहोस : 
http://rapidshare.com/files/330641109/Portable.Adobe.Collections.part01.rar
http://rapidshare.com/files/330641176/Portable.Adobe.Collections.part02.rar
http://rapidshare.com/files/330641165/Portable.Adobe.Collections.part03.rar
http://rapidshare.com/files/330641500/Portable.Adobe.Collections.part04.rar
http://rapidshare.com/files/330641149/Portable.Adobe.Collections.part05.rar
http://rapidshare.com/files/330641201/Portable.Adobe.Collections.part06.rar
http://rapidshare.com/files/330641144/Portable.Adobe.Collections.part07.rar
http://rapidshare.com/files/330641145/Portable.Adobe.Collections.part08.rar
http://rapidshare.com/files/330641168/Portable.Adobe.Collections.part09.rar
http://rapidshare.com/files/330641107/Portable.Adobe.Collections.part10.rar
http://rapidshare.com/files/330641146/Portable.Adobe.Collections.part11.rar
http://rapidshare.com/files/330641258/Portable.Adobe.Collections.part12.rar
http://rapidshare.com/files/330641128/Portable.Adobe.Collections.part13.rar
http://rapidshare.com/files/330641200/Portable.Adobe.Collections.part14.rar
http://rapidshare.com/files/330641135/Portable.Adobe.Collections.part15.rar
http://rapidshare.com/files/330640470/Portable.Adobe.Collections.part16.rar

0 comments:

Post a Comment

^ Scroll to Top