Saturday, June 12, 2010

१००० भन्दा पनि धेरै Windows Hidden सेक्रेट र टिप्स हरु


१००० भन्दा पनि धेरै Windows Hidden सेक्रेट र टिप्स हरु
१४८ पेज भएको यस windows XP बुक मा चाहिने आवश्यक सलाह हरु संकलित गरीएको छ .
  * 25 instant troubleshooting solutions
  *60 suggestions for better digital photos
  *250 expert hints to boost Windows XP
  *300 tips for Microsoft Office XP
  *And 450 more PC tricks inside!
साथै ५० भन्दा पनि धेरै Shorcuts  Keywords छन.   
डाउनलोड गर्नु होस रापिद्षर लिंक 
Direct Download  

0 comments:

Post a Comment

^ Scroll to Top